wrzesień 2023

Kto ma obowiązek wdrożyć AML w swojej firmie?

3 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

W pierwszym wpisie, który ukazał się na naszym blogu [artykuł dostępny tutaj], omówiłem na czym ogólnie polegają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dziś skupię się na instytucjach obowiązanych oraz ich roli w procedurze AML.

Czy jesteś instytucją obowiązaną w świetle ustawy AML?

Właściwe przepisy prawne określają katalog podmiotów (tzw. instytucji obowiązanych), które zobowiązane są do wdrożenia AML.

Do 30 października 2021. takimi instytucjami obowiązanymi były m.in.:

 1. Przedsiębiorcy – w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro. Bez znaczenia jest tutaj, czy kwota ta dotyczy jednej transakcji, czy też kilku operacji, które nawet mogą być ze sobą powiązane.
 2. Krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych.
 3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową.
 4. Kantory kryptowalut.

Od 31 października 2021 r. katalog instytucji obowiązanych został rozszerzony i obecnie dotyczy także m.in:

 1. Księgowych i wszystkich podmiotów świadczących usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową, nawet jeśli są to jednoosobowe biura rachunkowe.
 2. Galerie sztuki i domy aukcyjne.
 3. Pośredników w obrocie nieruchomościami, z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej lub równej 10.000 euro.

 

Jakie obowiązki mają instytucje obowiązane?

Branże, które znalazły się w powyższym zestawieniu, zostały uznane za szczególnie ważne w procesie prania pieniędzy, stąd też nałożono na nie dodatkowe obowiązki prawne. Są to między innymi:

 1. Wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, która jest odpowiedzialna za wdrożenie i wykonywanie obowiązków AML.
 2. Identyfikacja klienta (Customer Due Diligence), która obejmuje gromadzenie i weryfikację informacji na temat tożsamości klientów.
 3. Monitorowanie transakcji klientów, w celu wykrywania podejrzanych aktywności związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
 4. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur i kontrola ich przestrzegania.
 5. Raportowanie podejrzanych transakcji do właściwych instytucji, jak również procedury anonimowego zgłaszania naruszeń.
 6. Zachowanie poufności.

Jakie sankcje grożą instytucjom obowiązanym?

Za naruszenie przepisów AML, w tym przykładowo niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków AML, brak sporządzenia oceny ryzyka czy też wewnętrznej procedury AML, przepisy przewidują możliwość nałożenia sankcji:

 1. Administracyjnych do 1 mln euro.
 2. Karnych (kara grzywny i / lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).

Czym jest Program SiP AML?

Już za kilka tygodni oddamy w Twoje ręce nasze autorskie narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł samodzielnie wykonać wszystkie obowiązki nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przekonasz się, w jak łatwy sposób Twoja firma będzie mogła przystąpić do platformy i działać zgodnie z prawem w kwestii AML.

 

Program SiP AML to: 

 • Materiały – w których znajdziesz wszystkie wzory dokumentów oraz instrukcje, jakie są potrzebne do wykonywania obowiązków AML.
 • Przewodnik po AML – w którym wyjaśniamy czym jest AML i jak się po nim poruszać.
 • Procedura wewnętrzna AML jako zbiór zasad jakie należy stosować w firmie.
 • Ocena Ryzyka – służąca do oceny, jakie jest ryzyko prania pieniędzy w Twojej firmie lub branży.
 • Procedura KYC – która polega na szczegółowej weryfikacji tożsamości danej osoby.
 • Checklisty – do sprawdzenia, czy wszystkie czynności zostały wykonane.
 • 6 nagrań video, które świetnie uzupełnią powyższą listę dokumentów.

Za każdym razem, gdy pojawią się wątpliwości jak działać – będziesz mógł sprawdzić, czy w filmie znajduje się wyjaśnienie i rozwiązanie Twojego problemu.


Chcesz mieć pewność, że Twoja firma firma działa zgodnie z ustawą AML?

Czy AML dotyczy także Ciebie i Twojej firmy lub też masz wątpliwości w zakresie prawidłowego wdrożenia AML, napisz do mnie.


 

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration