czerwiec 2023

Pięć kroków do otwarcia spółki w Polsce jako cudzoziemiec

7 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Chcesz otworzyć firmę w Polsce jako obcokrajowiec? Z naszymi wskazówkami i wsparciem to nic trudnego ?.

W tym artykule opisujemy wszystkie formalności związane z założeniem różnego rodzaju spółek. Dotyczy to zarówno spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jak i prostych spółek akcyjnych (więcej na temat tego nowego typu spółek znajdziesz w naszym artykule tutaj).

Przeczytaj poniżej, jakie kroki należy podjąć by założyć spółkę przez cudzoziemca.

 

KROK PIERWSZY – udostępnienie nam podstawowych danych dotyczących przyszłej firmy

Aby umożliwić nam dopełnienie wszelkich formalności związanych z założeniem spółki w Polsce, chcielibyśmy, abyś przekazał nam kilka podstawowych informacji na temat struktury założycielskiej przyszłej spółki.

Główne informacje to:

 • nazwa przyszłej spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego wraz z informacją o ilości i wartości udziałów. Należy pamiętać, że w zależności od wybranej formy prawnej przyszłej firmy, istnieją różne wymagania dotyczące wysokości kapitału zakładowego. Przykładowo, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość kapitału zakładowego nie powinna być niższa niż 5.000,00 zł, a każdy udział nie powinien mieć wartości mniejszą niż 50,00 zł. W spółce akcyjnej natomiast kapitał zakładowy może wynosić jedynie 1 zł.
 • Dane osobowe osób, które nabędą udziały w spółce, wraz z informacją o wysokości udziałów nabytych przez każdego ze wspólników. Najczęściej wspólnikiem spółki może być zarówno osoba fizyczna, jak i inna spółka. Jeśli zdecydujesz, że udziały w spółce nabędzie inna spółka, konieczne będzie dostarczenie nam odpisu z rejestru przedsiębiorców działającego w Twoim kraju.
 • Miejsce siedziby spółki, czyli wskazanie miasta. Powinieneś również posiadać biuro, ale w tym możemy Ci pomóc. Łatwo jest znaleźć i wynająć wirtualne biuro, jeśli nie potrzebujesz innego.
 • Dane osobowe członków zarządu wraz z preferowanym sposobem reprezentacji spółki.

Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków. Umowa spółki może wskazywać, z ilu członków będzie składał się zarząd. Jeżeli umowa spółki nie będzie zawierała żadnych postanowień w tym zakresie, istnieją przepisy, które określają ogólne zasady wykonywania czynności zarządu. Przykładowo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do składania oświadczeń za spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Przekazanie nam powyższych informacji będzie kluczowe do założenia spółki w Twoim imieniu.

Jeśli nie wiesz ilu członków zarządu powinna mieć Twoja spółka lub ile powinna mieć kapitału zakładowego – nie martw się, doradzimy Ci.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

KROK DRUGI – Zgromadzenie dokumentów wymaganych do założenia spółki

W oparciu o powyższe informacje przygotujemy pełnomocnictwo, które umożliwi naszej kancelarii prawnej założenie spółki w Twoim imieniu, bez konieczności Twojej obecności w Polsce.

Aby umożliwić nam dopełnienie wszelkich formalności związanych z założeniem spółki w Polsce, po otrzymaniu sporządzonego przez nas pełnomocnictwa, konieczne będzie podjęcie przez Ciebie wymienionych poniżej kroków:

 • Udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Po pierwsze, po otrzymaniu pełnomocnictwa sporządzonego przez naszą kancelarię, konieczne będzie umówienie się na spotkanie z notariuszem i podpisanie otrzymanego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 • Uzyskanie klauzuli apostille na pełnomocnictwie

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego konieczne jest uzyskanie klauzuli apostille na dokumencie otrzymanym w kancelarii notarialnej. W niektórych krajach konieczne będzie uzyskanie legalizacji (czasami nazywanej również uwierzytelnieniem) dokumentu.

 • Przesłanie do naszego biura pełnomocnictwa z klauzulą apostille

Następnie oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego i opatrzonego klauzulą apostille (lub zalegalizowanego) należy przesłać do naszej kancelarii.

Po otrzymaniu dokumentu przekażemy go tłumaczowi przysięgłemu, a następnie dopełnimy wszelkich dalszych formalności – podpisania umowy spółki i założenia spółki.

KROK TRZECI – Rejestracja spółki w rejestrze sądowym

Wszystkie spółki w Polsce są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc Twoja również będzie musiała się w nim znaleźć.

Krajowy Rejestr Sądowy ujawnia m.in. dane o zarządzie spółki, radzie nadzorczej (jeśli taka istnieje) oraz wspólnikach. Co więcej, raz w roku do Rejestru należy złożyć sprawozdanie finansowe spółki.

Krajowy Rejestr Sądowy ułatwia transakcje biznesowe i daje pewność co do reprezentacji spółki i jej kondycji finansowej.

Krajowy Rejestr Sądowy ułatwia również kupno i sprzedaż spółek, pozwala łatwo odnaleźć się w strukturze kapitałowej spółki, a tym samym podejmować dobre decyzje inwestycyjne.

Obowiązkowe jest również bieżące rejestrowanie w KRS wszelkich zmian zachodzących w spółkach, tj. zmian w składzie zarządu, zmian umowy spółki czy zmian kapitału spółki.

Działając w Państwa imieniu dokonujemy rejestracji nowo powstałej spółki w KRS, co praktycznie kończy cały proces.

KROK CZWARTY – Wypełnianie obowiązków spółki po rejestracji (CRBR+PESEL)

 • Udzielenie nam pełnomocnictwa do uzyskania w imieniu Członka Zarządu numeru PESEL

Po założeniu spółki w Polsce konieczne będzie jej wpisanie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych – osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestracja w CRBR jest obowiązkowa.

W celu dokonania wpisu do CRBR konieczne będzie złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL, który jest numerem identyfikacyjnym osoby fizycznej. Aby dopełnić obowiązku wpisu do CRBR, konieczne będzie dostarczenie nam dowodu osobistego lub paszportu członka zarządu wraz z pełnomocnictwem do złożenia dokumentów w odpowiednim organie w Polsce.

Aby nie tracić czasu, przygotowujemy ten krok równocześnie z poprzednim.

KROK PIĄTY – Założenie firmowego konta bankowego

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z założeniem spółki w Polsce, konieczne będzie założenie dla spółki rachunku bankowego w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej.

W zależności od sposobu reprezentacji spółki, a także od tego, czy członkami zarządu spółki będą osoby zamieszkałe w Polsce czy za granicą, wymagane będą dodatkowe dokumenty.

 • Jeśli członkowie zarządu są obywatelami polskimi lub obywatelami innych państw, ale zamieszkującymi w Polsce – będą musieli udać się do oddziału banku w celu podpisania umowy o otwarcie rachunku bankowego spółki.
 • Jeżeli członkami zarządu są obcokrajowcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce – aby uniknąć konieczności wizyty w Polsce, niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do otwarcia rachunku bankowego w imieniu spółki. Takie pełnomocnictwo – podobnie jak pełnomocnictwo do założenia spółki – będzie musiało zostać opatrzone klauzulą apostille (lub zalegalizowane), a następnie przetłumaczone przysięgle.

W zależności od banku, w którym będzie prowadzony rachunek bankowy spółki, mogą być wymagane dodatkowe formalności i dokumenty. Przykładowo, w jednym z polskich banków, z którym często współpracują nasi klienci, do otwarcia rachunku spółki za pośrednictwem prokurenta, poza złożeniem umowy spółki i stosownego pełnomocnictwa, wymagane są:

 • kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby reprezentującej spółkę w formie aktu notarialnego, opatrzonego klauzulą apostille, a następnie przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego,
 • dokumenty potwierdzone przez lokalnego notariusza z klauzulą apostille, a następnie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowo wymagane jest m.in. podanie informacji o modelu biznesowym firmy oraz danych osoby, która będzie pełniła funkcję głównego administratora rachunku bankowego.

 

NA KONIEC – jak długo trwa założenie spółki i ile to kosztuje?

 

Teraz już wiesz, jak założyć firmę w Polsce przy minimalnym wysiłku. Ale jak długo to trwa i ile kosztuje?

Cóż, odpowiedź brzmi “to zależy”.

 

Zazwyczaj cały proces zajmuje do dwóch miesięcy. Należy pamiętać, że rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zajmuje mniej niż miesiąc, ale zebranie wszystkich dokumentów, wykonanie wszystkich tłumaczeń (sąd potrzebuje dokumentów w języku polskim), otrzymanie apostille lub legalizacji zajmuje więcej czasu. Rozsądnie jest więc założyć, że w sumie zajmie to do dwóch miesięcy.

 

Nasza kancelaria zapewnia i przeprowadza wszystkie potrzebne działania, przygotowujemy wszystkie dokumenty, organizujemy wszystkie tłumaczenia i zapewniamy wszelką pomoc, jakiej możesz potrzebować podczas procesu. I robimy to tak szybko, jak to możliwe w konkretnej sprawie.

 

Koszt rejestracji w sądzie to 130 euro, koszt notariusza (założenie spółki) to około 500 euro. Dodatkowo dochodzą koszty lokalnych notariuszy i opłata za nasze usługi – ale aby otrzymać ofertę prosimy o bezpośredni kontakt, cena naszych usług zależy od ilości pracy, którą musimy wykonać – a to zwykle zależy od Twojej lokalizacji.

 

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration