kwiecień 2022

Podatki w Polsce

7 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Jeśli planujesz otworzyć swój biznes w Polsce, zapewne zdążyłeś się już zorientować, że Polska stała się jednym z krajów, które najbardziej interesują inwestorów.

Wynika to w szczególności z chłonnego i dużego rynku (37,5 mln osób) jak i z działań władz, które poprzez swoją politykę wspierają rozwój biznesu w Polsce. Dotyczy to także kwestii podatkowych, które zawierają liczne udogodnienia dla działań inwestycyjnych.

Nieodłącznie z prowadzeniem biznesu w Polsce wiąże się konieczność regulowania polskich podatków. W tym wpisie przybliżę Ci generalne informacje dotyczące podatków w Polsce.

We wpisie skupiam się głównie na podatkach jakie płacą spółki i przedsiębiorcy.

Rodzaje podatków w Polsce

W Polsce mamy następujące rodzaje podatków:

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 3. Podatek od towarów i usług (VAT),
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 5. Podatek od nieruchomości,
 6. Podatek akcyzowy,
 7. Podatek od spadków i darowizn.

Wszystkie podatki w Polsce wymienione powyżej są regulowane w ustawach uchwalanych przez polskiego ustawodawcę. W ustawach tych zawarte są w szczególności informacje dotyczące stawek podatków czy też obowiązków podatników.

Nie wszystkie z wymienionych rodzajów podatków dotyczą przedsiębiorców. Oczywiście podatki mogą występować kumulatywnie lub być zależne jeden od drugiego. Przykładowo:

 1. Przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłaty zarówno akcyzy jak i podatku VAT jednocześnie od tej samej sprzedaży.
 2. Osiągniecie zysku przez spółkę z reguły wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku CIT, ale może się też wiązać z obowiązkiem zapłaty podatku PIT przez jej wspólników (np. obowiązkowo w przypadku spółki komandytowej).

Możliwości jest naprawdę sporo, jeżeli potrzebujesz ustalić zasady opodatkowania w swoim przypadku napisz do nas.

Opodatkowanie spółek w Polsce

Najważniejsze dla przedsiębiorców i inwestorów jest opodatkowanie w Polsce spółek.

Rodzaje i wysokość płaconych podatków jest zależna m.in. od formy prowadzenia działalności oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Dlatego też szczególnie ważne jest odpowiednie zaplanowanie działania spółki jeszcze przed jej powstaniem. Zmiana sposobu opodatkowania możliwa jest jedynie raz na rok lub może się wiązać z kosztowym przekształceniem spółki.

Opracowanie odpowiedniej struktury spółki już na początku jej istnienia pozwala na legalną optymalizację podatkową. Dzięki temu można znacznie oszczędzić na podatkach płaconych przez spółkę jak i jej wspólników. W naszej kancelarii pomagamy w ustaleniu odpowiedniej struktury spółki, zarówno od strony podatkowej jak i korporacyjnej.

Napisz do nas, jeżeli planujesz inwestować w Polsce lub otworzyć tutaj spółkę. Pomożemy Ci przygotować formalną stronę biznesu w optymalny sposób.

Podatek dochodowy od osób prawnych — CIT w Polsce

Przejdę teraz do omówienia konkretnych rodzajów podatków.

Podatek dochodowy w Polsce od osób prawnych (CIT) jest podstawowym podatkiem płaconym przez spółki.

Dotyczy on m.in.

 1. Spółek kapitałowych, a więc najbardziej popularnych spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej,
 2. Spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych,
 3. Spółek jawnych (pod pewnymi warunkami),
 4. Podatkowych grup kapitałowych.

Główna stawka podatku CIT wynosi 19%. Standardowa stawka może jednak wydawać się niska, jak na warunki europejskie 9% w przypadku tzw. małych podatników (których przychody nie przekraczają równowartości 2 mln euro rocznie).

Pod pewnymi warunkami spółki mogą także przesunąć w czasie zapłatę podatku CIT aż do podziału zysku wygenerowanego przez spółkę. Jest to związane z przepisami dotyczącymi tzw. „Estońskiego CIT”, które zostały w korzystny sposób znowelizowane w związku wejściem w życie ostatnich zmian podatkowych (tzw. Polskiego Ładu). Dzięki temu rozwiązaniu, spółka nie płaci podatku CIT tak długo, jak nie wypłaca zysku na rzecz swoich wspólników. Rozwiązanie to pozwala na akumulacje kapitału w spółce i znaczne zwiększenie jej możliwości inwestycyjnych z własnych środków.

Podatek CIT w Polsce obejmuje także wiele rozwiązań korzystnych dla podatników, jak np. ulga na badania i rozwój (B+R), która pozwala obniżyć podatek do zapłaty.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Ulga IP Box

Bardzo korzystna jest także ulga podatkowa zwana IP Box. Jest to szczególna ulga dla przedsiębiorców zachęcająca do badań i rozwoju. Dzięki tej uldze, przedsiębiorstwa, które komercjalizują innowacyjne rozwiązania związane w własnością intelektualna mogą obniżyć oprocentowanie opodatkowania zysków z tych źródeł do zaledwie 5%! Ten przywilej nie jest ograniczony w czasie, a więc wartość intelektualna, która zostanie skomercjalizowania – będzie opodatkowana taką preferencyjną stawką podatku tak długo, jak długo będzie przynosić zyski.

Taką ulgą mogą więc zostać objęte np. wszystkie rozwiązania IT (wszelkie nowe oprogramowanie) ale także nowe wynalazki i patenty czy wszelkie rozwiązania technologiczne.

To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla starupów, które chcą rozpocząć działalność w Polsce. Co ważne, zyski osiągane przez takie startupy podlegają korzystnemu opodatkowaniu niezależnie od miejsca prowadzenia sprzedaży. A więc startup z siedzibą w Polsce może sprzedawać swoje rozwiązania do całej UE czy US, a jego zyski będą opodatkowane podatkiem 5% (w przypadku uzyskania ulgi IP BOX).

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Obok opodatkowania samych spółek podatkiem CIT, opodatkowaniu podlegają także wspólnicy tych spółek. Dotyczy to oczywiście sytuacji gdy spółka wypłaca na rzecz swoich wspólników zysk (tzw. dywidendę).

Wspólnicy będący osobami fizycznymi, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce).

Natomiast wspólnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (np. zagraniczni inwestorzy w polskiej sp. z o.o.) , podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce).

Zgodnie z przepisami za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się osobę, która:

 1. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, lub
 2. Posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych).

Co istotne – powyższe zasady stosuje się jednak z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi krajami. Opodatkowanie zysku po stronie zagranicznych wspólników polskiej spółki może się więc różnić w zależności od umowy zawartej przez Polskę z krajem pochodzenia / zamieszkania inwestora.

Stawka podatku PIT

Stawka podatku PIT od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (m.in. spółek z o.o. czy też spółek akcyjnych) wynosi 19%. W przypadku jednak zagranicznych osób fizycznych, które są wspólnikami w polskich spółkach, należy zwrócić uwagę na poszczególne zapisy wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które finalnie zmniejszają opodatkowanie w Polsce.

Opodatkowanie spółki zależnej

Dla zagranicznych inwestorów ważne jest także, że można zapobiec opłacie podatków w przypadku, gdy inwestorem w polskiej spółce jest spółka zagraniczna, szczególnie gdy jest to spółka z innego kraju UE.

W takim przypadku podział zysku może zostać zwolniony z podatku u źródła. A więc polska spółka nie zapłaci podatku od swojego zysku, który jest transferowany do dominującej spółki zagranicznej.

Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla zagranicznych spółek chcących zainwestować w Polsce poprzez otwarcie tu swojej spółki zależnej.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek VAT w Polsce bazuje na dyrektywach Unii Europejskiej.

Podatek VAT w Polsce jest nałożony na dostawę towarów i świadczenie usług w rozumieniu polskich przepisów. Podatkiem VAT nie są jednak objęte m.in. transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dzięki temu wszystkie transakcje M&A nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Standardową stawką VAT dla towarów i usług jest stawka 23%. W przypadku wielu dostaw czy usług, przepisy w Polsce przewidują jednak obniżone stawki podatku VAT (w tym m.in. stawkę 8% i 5 %). W niektórych przypadkach jest też możliwe zupełne zwolnienie się z podatku VAT – niezależnie od przychodów. Szanse na takie zwolnienie mają szczególnie startupy z branż MedTech i HealTech.

Właściwie każdy rodzaj działalności wymaga indywidulanego zbadania zasad płacenia podatku VAT przez daną spółkę. Jeżeli chcesz ustalić, wedle jakich zasad płacić podatek VAT powinna Twoja spółka, skontaktuj się z nami.

Indywidulana interpretacja podatkowa

System podatkowy w Polsce nie należy do najprostszych, na szczęście są też narzędzia pozwalające łatwo ustalić zasady opodatkowania przedsiębiorstwa.

W Polsce możliwe jest uzyskanie tak zwanej wiążącej interpretacji podatkowej.

Oznacza to, że przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu (lub nawet konkretnego działania w ramach biznesu), można wystąpić do organów podatkowych z prośbą o udzielenie interpretacji podatkowej.

W ten sposób, jeszcze przed startem biznesu można ustalić na jakich zasadach będzie opodatkowana firma lub jej konkretne działanie. Zapewnia to spory komfort i niweluje ryzyko problemów podatkowych w przypadku skomplikowanych działalności.

Żeby uzyskać indywidualną interpretacje podatkową trzeba złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. W naszej Kancelarii szykujemy takie wnioski, napisz do nas jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu takiego wniosku.

Inne podatki związanie z działalnością spółek w Polsce

Prowadzenie działalności w Polsce (w tym także przez osoby z zagranicy) często wiąże się także z koniecznością zapłaty innych podatków.

Dotyczy to w szczególności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od nieruchomości czy też akcyzy.

Rozbudowany system podatków w Polsce i fakt, że podlega on w ostatnich latach częstym zmianom (m.in. w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu) sprawia, że spółki w Polsce (w tym także prowadzone przez obcokrajowców) wymagają wsparcia wykwalifikowanych i doświadczonych prawników. Prawnicy Ci, będący ekspertami podatkowymi, umożliwiają zgodne z prawem rozliczenie podatków w Polsce, a także w określonych wypadkach doradzają, w co zainwestować aby nie płacić podatków oraz w jaki sposób można legalnie zmniejszyć obciążenia podatkowe.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczących podatków w Polsce i planujesz otworzyć tutaj swój biznes, skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy.

Author

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration