Obecnie trwa druga fala skarg fundacji NOYB (none of your business) pod przewodnictwem Maxa Schremsa (szerzej znanego z głośnych wyroków TSUE unieważniających odpowiednio program Safe Harbour (Schrems I) oraz Standardowe Klauzule Umowne i Tarczę Prywatności UE-USA (Schrems II).…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration