Ostatnio wprowadzone zmiany w prawie przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19 otwierają przed branżą turystyczną nowe perspektywy. Jedną z nich jest Turystyczny Fundusz Pomocowy, który, będąc wyodrębnionym rachunkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowić ma zabezpieczenie działalności branży turystycznej.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration