SLA, czyli Service Level Agreement to umowa, która coraz częściej pojawia się w branży IT. Dzięki niej zagwarantowany zostaje minimalny zakres usług, które mają być świadczone na rzecz klienta.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration