W związku z trwającą pandemia i powszechną zmianą sposobu pracy na pracę zdalną, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii rozpoczęło prace nad ustawą regulująca zasady pracy zdalnej.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration