SLA, czyli Service Level Agreement to umowa, która coraz częściej pojawia się w branży IT. Dzięki niej zagwarantowany zostaje minimalny zakres usług, które mają być świadczone na rzecz klienta.…

Wydawać się może, że założenie sklepu internetowego to prosta sprawa. Niestety – wbrew obiegowej opinii – regulamin to nie wszystko, a kopiowanie go z innych sklepów wiąże się z ogromnym ryzykiem.…

Kompleksowa realizacja prawna kampanii marketingowej social media dla jednego z sieciowych marketów budowlanych.

W maju 2018 roku prawnicy Kancelarii brali udział przy realizacji szeroko zakrojonej kampanii marketingowej w mediach społecznościowych dla jednego z wielkopowierzchniowych marketów budowlanych.…

Zależnie od branży, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców może przyjąć różne formy. Ze względu na specyfikę komunikacji przez Internet, szczególnym rodzajem jest obsługa prawna firm e-commerce.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration