PPK to wprowadzony przez państwo program systematycznego oszczędzania na emeryturę. Zakłada on wprowadzenie tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), na które pieniądze będą wpłacali jednocześnie:

  1. Pracownik: minimum 2% wynagrodzenia brutto, z różnymi wyjątkami,
  2. Pracodawca: wplata minimalna to 1,5%, dodatkowo może wpłacać jeszcze 2,5% podstawy obliczenia składek emerytalno-rentowych.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration