Rok 2023 to bez wątpienia czas wielu zmian w Kodeksie pracy. Ustawodawca zdecydował się przede wszystkim wprowadzić na stałe do Kodeksu pracy przepisy dot.…

 W związku ze zmianami w Kodeksie pracy, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. pisaliśmy już w naszych poprzednich publikacjach m.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration