Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w polskim prawie. Obejmuje ona przede wszystkim nowe przepisy związane z prawem holdingowym, którego do tej pory nie regulowały żadne paragrafy.…

W październiku 2022 roku w życie weszły nowe przepisy związane z tak zwanym prawem holdingowym. Ustawodawca postanowił wprowadzić szereg przepisów regulujących stosunki pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi.…

Od 13 października 2022r. zacznie w Polsce obowiązywać prawo holdingowe – a więc nowe przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące działanie spółek dominujących i ich spółek zależnych.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration