Początek roku 2021 stanowi od dawna zapowiadany moment wejścia w życie nowego brzmienia Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Z jakimi, dotychczas nieznanymi obowiązkami oraz uprawnieniami zamawiających i wykonawców wiąże się to wydarzenie?…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration