Jak założyć Spółkę z o.o.? Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może rozpocząć działalność gospodarczą? Kto reprezentuje spółkę z o.o. i odpowiada za zobowiązania spółki?…

Od 13 października 2022r. zacznie w Polsce obowiązywać prawo holdingowe – a więc nowe przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące działanie spółek dominujących i ich spółek zależnych.…

Jednoosobowa działalność gospodarcza to podstawowa i najprostsza forma prowadzenia biznesu. Często zdarza się jednak, że JDG staje się po czasie niewystarczająca lub po prostu nie pasuje do zmieniających się okoliczności.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration