W wyroku z dnia 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku w sprawie C-311/18 unieważnił decyzję Komisji Europejskiej, zgodnie z którą Tarcza Prywatności UE-USA zapewniała adekwatną ochronę dany osobowych i która to decyzja stanowiła podstawę do przekazywania danych osobowych poza Obszar UE.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration