Rok 2023 to bez wątpienia czas wielu zmian w Kodeksie pracy. Ustawodawca zdecydował się przede wszystkim wprowadzić na stałe do Kodeksu pracy przepisy dot.…

7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadzi sporo istotnych zmian zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration