W styczniu 2023 r. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie pracy, co oznacza, że nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration