Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma działalności, która powstała za sprawą polskiego ustawodawcy na mocy nowelizacji przepisów 1 lipca 2021 roku.…

7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadzi sporo istotnych zmian zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.…

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów. Teoretycznie w Polsce przepisy te powinny zacząć obowiązywać od dnia 17 grudnia 2021 r.,…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration