13 października 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy przedsiębiorca działający w formie spółki handlowej oraz inne podmioty (dalej wymieniam, jakie to są) mają obowiązek zgłoszenia do CRBR informacji dotyczących spółek beneficjentów rzeczywistych danej spółki.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration