Baza danych odpadowych – w skrócie zwana BDO – kolejny obowiązek, jaki nakładają na przedsiębiorców (i nie tylko) przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration