W trakcie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kancelaria – zajmując się sprawą związaną z roszczeniami Spółki względem jednego z jej podwykonawców – wychwyciła trwający u klienta spór pomiędzy wspólnikami.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration