Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, którą od 1 lipca 2021 roku wprowadziła nowelizacja ustawy o spółkach handlowych.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration