W październiku 2022 roku w życie weszły nowe przepisy związane z tak zwanym prawem holdingowym. Ustawodawca postanowił wprowadzić szereg przepisów regulujących stosunki pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi.…

Jest taki poziom zaawansowania prowadzenia działalności, że odpowiednią formą prawną staje się spółka akcyjna.
Można przyjąć, że jest to najwyższy stopień organizacji prawnej dla przedsiębiorstwa w Polsce, który został stworzony specjalnie z myślą o dużych przedsięwzięciach, które wymagają sporego finansowania i wiążą się z wysokim ryzykiem.…

Spółkę z o.o. (ale też i każdą inną, a nawet JDG) można przekształcić w spółkę akcyjną, która uważana jest za najbardziej zaawansowaną z form prowadzenia działalności w Polsce.…

W związku ze zmianą sposobu opodatkowania spółki komandytowej, dla wielu właścicieli takich spółek ich dalsze prowadzenie może być pozbawione sensu gospodarczego.…

Prosta Spółka Akcyjna to nowa – bardzo atrakcyjna – forma prawna prowadzenia działalności. Jej zadaniem jest pobudzenie działania startupów i spółek innowacyjnych, dla których ważne jest korzystanie z zewnętrznego finansowania czy też istotne jest łatwe obracanie akcjami.…

Wyobraź sobie taką sytuację: właśnie podjąłeś/łaś decyzję o założeniu spółki z o.o.

Biznesplan gotowy, a Ty razem ze wspólnikami chcesz cały plan wdrożyć w życie jak najszybciej.…

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki.

Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie skorzystanie z nowej, nieznanej dotychczas w Polsce formy prowadzenia działalności gospodarczej – prostej spółki akcyjnej (w skrócie P.S.A.).…

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wprowadzających podwójne opodatkowanie spółki komandytowej, dla wielu osób prowadzenie działalności w takiej formie przestało się opłacać.…

Vesting jest to bardzo popularna metoda motywowania założycieli spółek, managerów czy innych kluczowych pracowników do pracy i poświęcenia na rzez firmy.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration