Funkcjonowało w polskim sądownictwie przez ponad 20 lat. Zostało zlikwidowane, bo przedsiębiorcy sobie z nim nie radzili. Jednak w listopadzie 2019 postępowanie gospodarcze powróciło.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration