Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki.

Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie skorzystanie z nowej, nieznanej dotychczas w Polsce formy prowadzenia działalności gospodarczej – prostej spółki akcyjnej (w skrócie P.S.A.).…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration