Wielu przedsiębiorców słyszało już o planowanym wejściu w życie “przepisów o ochronie sygnalistów” czyli popularnie mówiąc “o sygnalistach”.

Przepisy te miały obowiązywać w Polsce w wyniku wdrożenia unijnej dyrektywy – termin na jej wprowadzenie mieliśmy do 17 grudnia 2021 roku.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration