„Klient nasz pan” czyli przywileje konsumenta

Każdy zdaje sobie sprawę, że konsumenci posiadają uprzywilejowaną pozycję na rynku. Często powtarzana fraza „Klient nasz pan”, mimo że dotyczy raczej marketingu, w polskim prawie ma również uzasadnienie, gdy analizujemy zakres ochrony prawnej „klienta”.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration