Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w polskim prawie. Obejmuje ona przede wszystkim nowe przepisy związane z prawem holdingowym, którego do tej pory nie regulowały żadne paragrafy.…

Początek roku 2021 stanowi od dawna zapowiadany moment wejścia w życie nowego brzmienia Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Z jakimi, dotychczas nieznanymi obowiązkami oraz uprawnieniami zamawiających i wykonawców wiąże się to wydarzenie?…

Od 13 października 2022r. zacznie w Polsce obowiązywać prawo holdingowe – a więc nowe przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące działanie spółek dominujących i ich spółek zależnych.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration