Are you a foreigner planning to set up your business in Poland?

If so, today’s post will be especially helpful to you.…

Wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej było małą rewolucją w polskim „systemie” spółek.

 

Prosta spółka akcyjna to pomysł, który ma pomóc przede wszystkim młodym przedsiębiorcom, startupom i wszelkim nowatorskim działaniom.…

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma działalności, która powstała za sprawą polskiego ustawodawcy na mocy nowelizacji przepisów 1 lipca 2021 roku.…

Spółkę z o.o. (ale też i każdą inną, a nawet JDG) można przekształcić w spółkę akcyjną, która uważana jest za najbardziej zaawansowaną z form prowadzenia działalności w Polsce.…

To, co odróżnia Prostą Spółkę Akcyjną od znanych do tej pory spółek kapitałowych to brak kapitału zakładowego – zamiast niego w P.S.A.…

Prosta Spółka Akcyjna to nowa – bardzo atrakcyjna – forma prawna prowadzenia działalności. Jej zadaniem jest pobudzenie działania startupów i spółek innowacyjnych, dla których ważne jest korzystanie z zewnętrznego finansowania czy też istotne jest łatwe obracanie akcjami.…

Stworzenie nowego rodzaju spółek w postaci Prostej Spółki Akcyjnej zostało przewidziane głównie z myślą o startup’ach.

PSA daje rozwiązania, których do tej pory brakowało i które mocno komplikowały życie założycieli i inwestorów polskich startupów.…

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki.

Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie skorzystanie z nowej, nieznanej dotychczas w Polsce formy prowadzenia działalności gospodarczej – prostej spółki akcyjnej (w skrócie P.S.A.).…

We wpisie „Na czym polega Prosta Spółka Akcyjna” pisałem o nowatorskim rozwiązaniu polegającym na możliwości wniesienia świadczenia pracy lub usług jako wkładu do P.S.A.…

Od dnia 1 lipca 2021 r. można w Polsce zakładać prostą spółkę akcyjną.

Jak w każdej innej spółce, także w prostej spółce akcyjnej kluczowa dla jej funkcjonowania jest jej umowa.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration