We wpisie „Na czym polega Prosta Spółka Akcyjna” pisałem o nowatorskim rozwiązaniu polegającym na możliwości wniesienia świadczenia pracy lub usług jako wkładu do P.S.A.…

Umowa inwestycyjna to często najważniejszy element procesu inwestycji w spółkę – może poza samym przelewem od inwestora.

Kluczowe dla każdej ze stron transakcji jest umieszczenie w umowie postanowień, które pozwolą zadbać o jej interesy.…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration