październik 2020

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze informacje

8 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Jak założyć Spółkę z o.o.? Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może rozpocząć działalność gospodarczą? Kto reprezentuje spółkę z o.o. i odpowiada za zobowiązania spółki? Jakie zalety posiada taki rodzaj biznesu?

Postanowiłem zebrać wszystkie najważniejsze pytania, by móc w pełni przedstawić Ci zarys całego zagadnienia. Wiedza w pigułce? – To jest to! Rozsiądź się wygodnie i przeczytaj, co warto wiedzieć o Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co oznacza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? – krótka definicja

Spółka z o.o. jest jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to forma szczególna i bardzo popularna, głównie z powodu posiadania tzw. odrębnej osobowości prawnej. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zupełnie niezależnym podmiotem, któremu przysługują m.in.: prawo do zaciągania zobowiązań (np. kredytów) lub podejmowanie innych czynności prawnych, np.: zakup samochodu.


Ujmując to obrazowo, stworzenie spółki z o.o. oznacza stworzenie nowej osoby – jednak nieistniejącej w fizycznym świecie, a jedynie na kartkach papieru i w odpowiednich rejestrach.


 

Z gospodarczego punktu widzenia główna zaleta spółki z o.o. to traktowanie jej jako odrębną osobę, która działa we własnym imieniu i sama ponosi konsekwencje własnych działań.

Spółki z o.o. – wady i zalety

Budowę spółki z o.o. dobrze przedstawia poniższ grafika.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma sporo zalet, ale by z nich odpowiednio korzystać, trzeba dobrze zrozumieć, jak zbudowana jest spółka z o.o. i kto reprezentuje spółkę i jaką pełni w niej rolę.

W spółce z o.o. istotni są:

 1. Wspólnicy (inaczej udziałowcy) – pojedyncze osoby posiadające udziały w spółce (musi być warunek konieczny – przynajmniej jedna osoba przy tworzeniu spółki) lub działające łącznie (zwane wtedy „zgromadzeniem wspólników”);
 2. Zarząd – przynajmniej jedna osoba, zarządzająca spółką;
 3. Rada nadzorcza – może, ale nie musi być powołana, składa się minimum z 3 osób i nadzoruje Zarząd.

Podział ten jest kluczowy dla zrozumienia idei i zasad działania spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udziałowcy (duże koła na graficie) są to osoby, które wnoszą do spółki kapitał (np.: pieniądze). Dzięki wniesionemu przez nich kapitałowi, spółka ma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bardzo ważnym dla wspólników jest brak ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jednak – Coś za coś… Wspólnicy nie prowadzą bieżącej działalności spółki. To nie oni więc „zarządzają” nią na co dzień. Za bieżące zobowiązania spółki z o.o. odpowiada Zarząd.


To właśnie Zarząd głowi się nad codziennymi zadaniami spółki, podejmując decyzje w bieżących sprawach. Za wszystkie podejmowane decyzje Zarząd odpowiada przed wspólnikami oraz podmiotami zewnętrznymi (klienci, kontrahenci, itp.).


 

Rada nadzorcza to organ nadzoru, jaki może występować w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Radę nadzorczą należy powołać, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 tys. złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. W pozostałych przypadkach nie jest ona konieczna. W niewielkich spółkach prywatnych czy spółkach rodzinnych, gdzie udziałowcy sprawują bieżącą kontrolę nad działalnością spółki – jest ona raczej zbędna.

Spółki z o.o. w Polsce – odpowiedzialność wspólników i zarządu

Zgodnie z powyższym wstępem, największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność – wynika to nawet z jej nazwy.

Ograniczenie odpowiedzialności w spółce można podzielić na dwa rodzaje:

 1. Jako ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki
 2. Jako Ograniczenie odpowiedzialności zarządu spółki

Odnosząc się do odpowiedzialności wspólników – jest ona ograniczona wyłączne do wartości, które włożyli do spółki. To, co wspólnicy wnieśli do spółki, staje się automatycznie jej własnością. Muszą liczyć się z ryzykiem, że jeżeli spółka zbankrutuje – nic ze swojego wkładu nie odzyskają. Wspólnik nie odpowiada jednak ponadto – a więc nie poniesie odpowiedzialności za długi spółki, nieudane inwestycje, itp.

Odpowiedzialność członków zarządu jest w teorii szersza, jednak w praktyce – wciąż niewielka.

Zasadą jest (art. 299 ksh), że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania – całym swoim majątkiem. Ta zasada podlega znaczącym ograniczeniom. Zgodnie z art. 299 § 2 ksh można tę odpowiedzialność w całości wyłączyć.

Członek zarządu może się zwolnić z odpowiedzialności za długi spółki, jeżeli wykaże że:

 1. We właściwym czasie złożył wniosek o ogłoszeniu upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
 2. Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;
 3. Pomimo niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Zasady ograniczenia odpowiedzialności w spółce z o.o. – zarówno wspólników, jak i zarządu – opisałem dokładnie w tym miejscu, zapraszam więc do przeczytania, jeżeli szukasz szczegółowych informacji na ten temat.

 

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

 

Spółki zoo w Polsce – historia w pigułce

Powstanie spółki z o.o. było kamieniem milowym pozwalającym na boom gospodarczy, jakiego doświadczyliśmy w XX wieku. Taka forma prawna, która pozwala rozwijać działalność bez ponoszenia odpowiedzialności, skłoniła ludzi do podejmowania większego ryzyka inwestycyjnego i odważniejszych ruchów gospodarczych. Nieprzypadkowo lwia część znanych nam do dzisiaj koncernów samochodowych, lotniczych czy farmaceutycznych powstało, czy też zaczęło rozwijać się na przełomie XIX i XX wieku.


Łatwo to wytłumaczyć – dopóki głównym modelem biznesowym była działalność, w której przedsiębiorca odpowiadał całym swoim majątkiem, chęć do ryzykowania poprzez wprowadzanie nowych produktów czy zaciąganie dużych kredytów, było ograniczone. Powstanie spółki, która umożliwiała pożyczkę znacznej ilości pieniędzy, a jednocześnie pozwalała nie martwić się o powodzenie biznesu (lub przynajmniej martwić się mniej), było przełomem.


 

Sądzę, że jesteśmy obecnie w podobnym miejscu „rozwojowym” w Polsce. Po latach komunizmu, gdy nie było mowy o prywatnej działalności gospodarczej, w latach 90. XX wieku Polacy tłumnie zaczęli zakładać jednoosobowe działalności gospodarcze i rozwijać małe biznesy. Następnym (i naturalnym) krokiem w stronę ewolucji działalności gospodarczej było dostrzeżenie wad jednoosobowej formy działalności – głównie przez osobistą odpowiedzialność prowadzącego biznes.

Skutkowało to coraz większym zainteresowaniem formą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natychmiastowe przejście na formę spółki z o.o. nie było możliwe głównie przez bariery prawne – założenie i prowadzenie takiego modelu biznesu było drogie i skomplikowane. Na szczęście, w tym zakresie także przeszliśmy rewolucję i spółka z o.o. to obecnie forma działalności dla każdego.

Spółka z o.o. daje więc wolność gospodarczą i pozwala na rozwinięcie biznesu ponad miarę jednoosobowych działalności czy spółek osobowych.

Jak założyć Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z o.o. można założyć na dwa sposoby:

 1. Poprzez zawarcie umowy spółki z o.o. u notariusza (w formie aktu notarialnego), a następnie złożenie elektronicznie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Portal Rejestrów Sądowych;
 2. Poprzez zawarcie umowy spółki z o.o. przez portal S24 udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości umowy spółki w formie elektronicznej i złożenie elektronicznie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym przez portal S24.

Pierwsza metoda jest czasochłonna (trzeba czekać na rejestrację w KRS), a także droższa (opłaty notarialne). Jednak pozwala na zawarcie umowy spółki z o.o. o treści dostosowanej do potrzeb czy oczekiwań wspólników (np. w zakresie szczególnych klauzul typu drag along czy tag along).

Druga metoda powinna być szybsza i tańsza, ale pozwala na zawarcie umowy spółki wyłączenie według nieskomplikowanego wzorca.

Co zrobić, jeżeli ktoś potrzebuje spółki na już, a jednocześnie (nie na już) wymaga skomplikowanej umowy, regulującej szczegółowe prawa i obowiązki wspólników? Szczęśliwie można połączyć obie metody w dwóch krokach:

 1. Założyć spółkę w systemie S24;
 2. Gdy pojawi się w systemie KRS (po ok. 7 dniach), należy udać się do notariusza w celu zmiany umowy na taką, jakiej potrzebują wspólnicy.

Dzięki tej metodzie spółka od razu będzie widoczna w KRS (wraz z numerem NIP oraz KRS) i będzie mogła już swobodnie działać na rynku. W międzyczasie zmienioną umowę u notariusza zgłasza się do KRS (nowa umowa Spółki będzie obowiązywać od chwili jej wpisu w KRS), jednak oczekiwanie na wpisanie zmian nie powoduje paraliżu spółki – w naszej Kancelarii często realizujemy tego typu procesy od początku do końca. Jeżeli jesteś więc zainteresowana/y, zapraszamy do kontaktu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy działalność gospodarcza – koszty

W powszechnej opinii przyjęło się, że prowadzenie spółki z o.o. jest kosztowne i dlatego nie opłaca się jej zakładać, np. w zamian za jednoosobową działalność gospodarczą. Osobiście uważam, że nie jest to prawda. Dynamicznie zmieniający się rynek powoduje, że prowadzenie spółki z o.o. jest paradoksalnie coraz łatwiejsze i tańsze.

Koszty, które mogą odróżniać spółkę z o.o. od np. jednoosobowej działalności gospodarczej, to:

 1. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 2. Obowiązki sprawozdawcze – jak np.: obowiązek składania sprawozdania finansowego;
 3. Opłaty związane z rejestrami (Krajowym Rejestrem Sądowym);
 4. Konieczność podejmowania niektórych działań w formie aktów notarialnych.

Być może kiedyś koszty te w ujęciu rocznym wynosiły tysiące złotych, jednak sytuacja dawno się już zmieniła. Szczególnie w przypadku prowadzenia niewielkich spółek z o.o. łączne koszty wcale nie muszą być wysokie:

 1. Konkurencja na rynku usług księgowych powoduje, że cena obsługi księgowej spółki z o.o. zaczyna się od 200 zł miesięcznie, niewiele więcej (o ile w ogóle) niż jednoosobowa działalność;
 2. Przejście na cyfrową obsługę rejestracji dokumentacji finansowej spowodowało, że sprawozdania finansowe można złożyć już bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek płatności.

W wielu przypadkach, codzienne prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest droższe od prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli chciałabyś/łabyś przeczytać więcej na temat zalet i wad spółki z o.o. – zapraszam do wpisu, dostępnego tutaj.

Spółka z o.o. – podsumowanie

Spółka z o.o. to bardzo pożyteczna forma prawna, pozwalająca na podjęcie większego ryzyka, zmniejszenie odpowiedzialności i w efekcie rozwój własnej firmy. Jeżeli temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cię zainteresował, zapraszam do przeczytania pozostałych wpisów na blogu!

Author

 • Mateusz Sawaryn

  Jestem radcą prawnym, posiadam 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuję się w zakresie prawa spółek. Doradzałem w wielu transakcjach dotyczących przekształceń, połączeń spółek oraz wejść inwestycyjnych w spółki, związanych z pozyskaniem finansowania funduszy private equity oraz funduszy venture capital. Zajmuję się głównie planowaniem procesów i koncepcji transakcji inwestycyjnych, przekształceniowych czy założycielskich dla nowych spółek. Świadczę bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom należącym do zagranicznych grup kapitałowych. W ostatnich latach poszerzyłem swoje umiejętności szkoleniowe zostając między innymi autorem webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię prawniczą, działającą pod firmą Sawaryn i Partnerzy sp.k. Kancelarię tworzy obecnie zespół kilkunastu prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych czy tematyki start-up.

  Pokaż inne publikacje
Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration