Dyrektywa towarowa i cyfrowa – co się zmieni od 1 stycznia 2023?

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Wraz z dyrektywą Omnibus do polskiego porządku prawnego wchodzą również przepisy wprowadzające kolejne dwie dyrektywy unijne – towarową i cyfrową.

 

O obowiązkach wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus pisaliśmy już wcześniej – jeśli jeszcze się z nimi nie zapoznałeś, to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu „Dyrektywa Omnnibus, czyli rewolucja w e-commerce”.

 

Nowe przepisy dyrektywy towarowej i cyfrowej są nie mniej ważne – tworzą obowiązki dla przedsiębiorców, a tym samym nowe prawa dla konsumentów.

 

W tym wpisie rozbijamy na części pierwsze zasady wprowadzane przez dyrektywę cyfrową. Jeżeli prowadzisz sprzedaż, nieważne czy stacjonarnie czy online – nowe przepisy są dla Ciebie szczególnie ważne i koniecznie musisz je znać i się do nich stosować. Informacje o zmianach wprowadzanych przez dyrektywę cyfrową znajdziesz we wpisie „Jakie zmiany wprowadza dyrektywa cyfrowa?”.

 

Dyrektywa towarowa – nowe zasady reklamacji

 

Jedną z głównych zmian w zakresie dyrektywy towarowej jest wprowadzenie nowego rozdziału do ustawy o prawach konsumenta dotyczącego reklamacji konsumenckiej.

 

Oznacza to, że jeśli złożymy reklamację jako konsument czy przedsiębiorca na prawach konsumenta, to zastosowanie będzie miała właśnie ustawa o prawach konsumenta, a nie kodeks cywilny – tutaj trzeba zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące rękojmi za wady z kodeksu cywilnego nadal będą stosowane przy sprzedaży w relacjach B2B.

 

Dyrektywa towarowa wprowadza więc nowe zasady reklamacji, dla każdego sprzedawcy jest to więc kluczowa wiedza.

 

Jakie prawa wynikają z reklamacji konsumenckiej?

 

Przede wszystkim zwiększy się zakres odpowiedzialności sprzedawcy w kwestii zgodności towaru z umową. W przypadku jeśli dostarczony przez sprzedawcę towar nie będzie spełniał choćby jednego z kryteriów – kupujący będzie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej.

 

Do oceny zgodności towaru z umową należą teraz m.in.:

  • opis towaru, jego rodzaj, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji
  • przydatność towaru do szczególnego celu
  • przeznaczenie danego towaru do celów, do których zazwyczaj się go używa
  • ilość, cechy oraz bezpieczeństwo danego towaru, a w zakresie towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność
  • dostarczenie towaru z akcesoriami i instrukcjami
  • zgodność towaru z próbką lub wzorem wcześniej udostępnionym przez sprzedawcę

 

Co w sytuacji jeśli towar nie będzie zgodny z umową?

 

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

 

Naprawa lub wymiana towaru

 

Do tej pory konsument mógł wybrać czy chce naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Od teraz konsument będzie mógł w pierwszej kolejności zażądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową.

 

Jeśli to okaże się niemożliwe (bo np. sprzedający nie posiada już wymienianego produktu) albo gdy sprzedawca musiałby ponieść nadmierne koszty związane z naprawą lub wymianą, to konsument będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy.

 

Co istotne, przedsiębiorca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o  niezgodności z umową bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

Kolejną ważną zmianą jest to, że sprzedawca będzie miał obowiązek odebrania towaru od konsumenta na własny koszt – wcześniej to kupujący miał obowiązek dostarczyć towar sprzedawcy. Jedynym obowiązkiem konsumenta w tym zakresie jest teraz udostępnienie towaru sprzedawcy.

 

Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy

 

W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazana przez niego obniżona cena powinna być proporcjonalna do zakresu obniżenia wartości towaru na skutek wystąpienia niezgodności.

 

Odstąpienie od umowy, czyli tzw. zwrot, nie będzie możliwy jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna, ale uwaga – tutaj wprowadzono domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest zawsze istotna, co w praktyce oznacza, że to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że jest inaczej.

 

Przedsiębiorca nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego zwrotu musi zwrócić konsumentowi cenę.

 

Nowe przepisy przewidują wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy jeśli sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta o tym, że towar jest uszkodzony. Aby wyłączenie rękojmi konsumenckiej było skuteczne, konieczne będzie złożenie przez konsumenta oświadczenia o akceptacji zakupu takiego towaru – konsument może złożyć takie oświadczenie w dowolnej formie, np. mailowo.

 

Nowe terminy

 

Nowe przepisy nie przewidują szczególnych terminów na dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi konsumenckiej. Co to oznacza? Zastosowanie będzie miał ogólny termin z kodeksu cywilnego, czyli 6 lat od dnia ujawnienia niezgodności.

 

Bez zmian pozostanie natomiast okres, w którym sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy.

 

Drobne zmiany w przepisach dotyczą również samej gwarancji – a mianowicie warunki naprawy lub wymiany nie mogą przewidywać mniej korzystnych warunków dla konsumenta niż te przysługujące w ramach reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

Co te wszystkie zmiany oznaczają w praktyce?

 

Przede wszystkim konieczne będzie dostosowanie regulaminu sklepu internetowego w zakresie procedury reklamacyjnej.

 

Zmieniając regulamin można na nowo opisać procedurę składania reklamacji albo po prostu zamieścić odesłanie do nowych przepisów w ustawie o prawach konsumenta. Ponadto należy poinformować konsumenta o tym, że w jego przypadku będą miały zastosowanie przepisy wynikające właśnie z ustawy o prawach konsumenta.

 

Co więcej?

 

Kolejnym istotnym elementem będzie dokładne opisanie sprzedawanych produktów, bo może to mieć znaczenie w przypadku ewentualnych wątpliwości w zakresie niezgodności towaru z umową.

 

Skontaktuj się z nami jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia przy aktualizacji regulaminu – chętnie pomożemy!

 

Author

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration