styczeń 2023

Obowiązki pracodawcy i pracownika w pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy 2023

3 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

 W związku ze zmianami w Kodeksie pracy, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. pisaliśmy już w naszych poprzednich publikacjach m. in. o najważniejszych założeniach nowelizacji Kodeksu pracy (artykuł dostępny tutaj) oraz o tym jak należy wprowadzić pracę zdalną i jakie są zasady jej wykonywania (więcej tutaj).

 

W tym artykule z kolei skupimy się na jeszcze jednej, istotnej kwestii, a mianowicie jakie obowiązki ma pracodawca i pracownik w związku z wykonywaniem pracy zdalnej w świetle znowelizowanych przepisów.

 

Zatem, jeśli jesteś pracodawcą bądź pracownikiem, który preferuje świadczenie pracy w formie pracy zdalnej, to ten wpis na pewno będzie dla Ciebie pomocy!

 

Praca zdalna – obowiązki pracodawcy

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami Kodeksu pracy, pracodawca będzie musiał wywiązać się
z szeregu przydzielonych mu obowiązków względem swoich pracowników, którzy będą świadczyć pracę w formie pracy zdalnej.

 

Potrzebujesz wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie?

 

 


POTRZEBUJESZ WPROWADZIĆ REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W FIRMIE?

KUP NASZĄ PACZKĘ WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW!  


 

 

 

Zgodnie z nowymi przepisami to pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów pracy zdalnej. Niemniej projekt ustawy dopuszcza możliwość, poniekąd „umówienia się przez strony” np. w porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem dot. pracy zdalnej, nieco inaczej:

 

  • albo pracodawca zapewni pracownikowi instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy,
    w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • albo pracodawca będzie zobowiązany pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, bądź do wypłaty ekwiwalentu w jego miejsce.

 

 

Innymi słowy, jeżeli pracownik do wykonywania pracy zdalnej będzie wykorzystywać swoje własne materiały i narzędzia pracy, których pracodawca nie zapewnił, wówczas będzie mu przysługiwać ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu powinna zostać ustalona indywidualnie z pracownikiem.

 

Co ciekawe, w grę będzie mógł wchodzić także ryczałt. Kiedy? W przypadku gdy strony (pracodawca i pracownik) umówią się w ten sposób, że to pracownik we własnym zakresie zapewni sobie materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, w tym również ich instalację, serwis, eksploatację, konserwację itd.

 

Przy określeniu ryczałtu lub ekwiwalentu trzeba będzie brać pod uwagę, m.in.: zużycie materiałów, narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe, ilość wykorzystywanego materiału, normy zużycia energii elektryczne itd.

 

Pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika – wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych!

 


NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE PRACY ZEBRALIŚMY W NASZYM E-BOOKU

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I POBIERZ E-BOOK ZA DARMO


 

Praca zdalna – obowiązki pracownika

 

Nie tylko pracodawcę ustawodawca zobowiązuje do przestrzegania pewnych obowiązków
w związku ze świadczeniem pracy w formie pracy zdalnej.

 

Jeśli chodzi o obowiązki pracownika to przede wszystkim należy wskazać, że powinny one zostać szczegółowo określone np. w regulaminie pracy zdalnej.

 

Zdaniem naszych specjalistów 

 

 


POTRZEBUJESZ WPROWADZIĆ REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W FIRMIE?

KUP NASZĄ PACZKĘ WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW!  


 

 

Podsumowanie

 

Jak widać praca zdalna wiąże się zarówno dla pracodawcy jak i pracownika z koniecznością spełnienia pewnych wymogów i przestrzeganiem obowiązków. Dlatego tak istotne jest poprawne określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, obowiązków stron stosunku pracy, a także wielu innych postanowień istotnych dla prawidłowego wykonywania pracy zdalnej.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcom, który zatrudnia pracowników i zastanawiasz się nad wprowadzeniem pracy zdalnej, ale nie wiesz co i jak należy zrobić – zapraszam Cię do kontaktu z naszymi specjalistami. Krok po kroku wyjaśnimy co, jak i kiedy należy zrobić. Pomożemy także w przygotowaniu wszystkich niezbędnych przy wykonywaniu pracy zdalnej dokumentów.

Author

  • Mateusz Sawaryn

    Jestem radcą prawnym, posiadam 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuję się w zakresie prawa spółek. Doradzałem w wielu transakcjach dotyczących przekształceń, połączeń spółek oraz wejść inwestycyjnych w spółki, związanych z pozyskaniem finansowania funduszy private equity oraz funduszy venture capital. Zajmuję się głównie planowaniem procesów i koncepcji transakcji inwestycyjnych, przekształceniowych czy założycielskich dla nowych spółek. Świadczę bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom należącym do zagranicznych grup kapitałowych. W ostatnich latach poszerzyłem swoje umiejętności szkoleniowe zostając między innymi autorem webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię prawniczą, działającą pod firmą Sawaryn i Partnerzy sp.k. Kancelarię tworzy obecnie zespół kilkunastu prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych czy tematyki start-up.

    Pokaż inne publikacje
Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration