październik 2022

Przenieś swoją spółkę IT do Polski z programem Poland Business Harbour

7 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

W Polsce obowiązują specjalne regulacje ułatwiające przenoszenie pracowników czy całych firm z sektora IT właśnie na terytorium Polski.

Program ten nazywa się Poland Bussines Harbour i jest to kompleksowy pakiet, umożliwiający freelancerom, startupom, oraz małym i średnim przedsiębiorstwom bezproblemową relokację działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Program ten jest więc wsparciem zarówno dla zagranicznych firm chcących przenieść się lub otworzyć oddział w Polsce jak i dla polskich firm, które chcą ściągnąć do kraju pracowników IT czy nawet całe zespoły IT.

Poniżej opisuje szczegółowo jak działa Poland Bussines Harbour i jak z niego skorzystać.

Na czym polega Poland Bussines Harbour?

Poland Business Harbour nie tylko daje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury wizowej, lecz również oferuje podmiotom zagranicznym planującym przeniesienie swojej aktywności gospodarczej doradztwo prawne i inwestycyjne, mające na celu szybsze odnalezienie się w polskiej biznesowej rzeczywistości.

W programie Poland Business Harbour możemy wyróżnić kilka ścieżek wsparcia:

 1. Ścieżka indywidualna – która dedykowana jest freelancerom z dziedziny IT. Umożliwia ona uzyskanie wizy do Polski w uproszczonym i przyspieszonym trybie, który sprawia, że wniosek wizowy jest rozpoznawany priorytetowo, z pierwszeństwem przed pozostałymi wioskami złożonymi w konsulacie.
 2. Ścieżka dla startupów – obejmuje swym zakresem działania, których celem jest wsparcie przy nawiązaniu współpracy z określonym partnerem biznesowym. Obejmują one m.in. pomoc w budowaniu zespołu oraz podnoszenie jego kompetencji, rozwój produktu startupu, jak również wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych, a w szczególności pozyskaniu inwestora. Co istotne w ramach tej ścieżki, startup korzystający z programu Poland Business Harbour zyskuje dostęp do systemu akceleracyjnego dla startupów, a ponadto może on zyskać aż do 50 tysięcy złotych na pokrycie środków związanych z podjęciem właściwej działalności biznesowej czy budową zespołu.
 3. Ścieżka biznesowa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – dedykowana jest dla tych przedsiębiorstw, które rozważają relokację działalności gospodarczej do Polski. W ramach tej ścieżki programu Poland Business Harbour przedsiębiorcy mogą liczyć na usługę business consierge, w ramach, której udzielane jest wsparcie prawne, jak również doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów biznesowych.

 

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

 

Jak przenieść firmę IT do Polski?

Z możliwości przeniesienia firmy przy pomocy programu Poland Business Harbour mogą skorzystać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Firmy decydujące się na przeniesienie biznesu do Polski w ramach Poland Business Harbour, będą miały zapewnioną pomoc na niemalże każdym etapie relokacji.

Poland Business Harbour oferuje m.in. pomoc w znalezieniu optymalnej lokalizacji inwestycji i dopasowanego do potrzeb firmy biura, jak również wsparcie w identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych.

W ramach programu firmy mogą liczyć na doradztwo w kwestiach prawnych, które w perspektywie przeniesienia działalności do obcego państwa mogą wydawać się przytłaczające. Wsparcie w tym zakresie obejmuje także formalne kwestie związane z przeniesieniem pracowników, a więc i pomoc w sprawach wizowych czy kontaktach z administracją publiczną.

Dodatkowo, w ramach programu Poland Business Harbour firma może liczyć na specjalistyczne raporty prawne, biznesowe oraz inwestycyjne oraz informacje o zasadach korzystania z pomocy publicznej. Poland Business Harbour organizuje również indywidualne spotkania z potencjalnymi partnerami oraz dostawcami usług, tak aby ułatwić stawienie pierwszych kroków na polskim rynku gospodarczym.

Warto wskazać, że w ostatnim czasie lista krajów mogących skorzystać z przewidzianych w programie Poland Business Harbour benefitów została rozszerzona w zakresie omawianej ścieżki biznesowej. Obecnie ze wsparcia w zakresie relokacji przedsiębiorstwa mogą skorzystać firmy z całego świata, niezależnie od kraju, z którego pochodzą.

Aby rozpocząć proces relokacji przedsiębiorstwa należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest instytucją wspierająca bezpośrednie inwestycje za graniczne w Polsce. Formularz możesz znaleźć tutaj lub możesz napisać bezpośrednio do nas.

Pomoc dla Startupów w ramach Poland Bussines Harbour

Ścieżka wparcia dla startupów rozpoczyna się od kontaktu z jednym z tzw. operatorów, wśród których znaleźć można doświadczone akceleratory i fundacje zajmujące się wsparciem startupów. Każdy z operatorów współpracuje w trochę inny sposób, jednak zawsze można wyróżnić dwa główne etapy współpracy:

 1. Etap I – tu startup może liczyć na wsparcie w ulokowaniu swojego biznesu na polskim gruncie gospodarczym. Zyskuje on też wsparcie ze strony tzw. konsjerża, który pełni funkcje opiekuna i doradcy startupu. W ramach tego etapu odbywają się działania tj. rozwój zespołu, promocja produktu startupu, przeprowadzanie działań związanych z budową i przeszkoleniem zespołu startupu, promocją i rozwojem produktu startupu, jak również wsparciem w pozyskaniu partnera biznesowego. To właśnie na tym etapie startup może również uzyskać granty pieniężne, osiągające wysokość 50 tysięcy złotych, które są przeznaczane na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji wyżej wskazanych działań. Jeśli uda Ci się nawiązać udokumentowaną współpracę z konkretnym partnerem biznesowym, Twój startup może przejść do kolejnego etapu ścieżki wsparcia.
 2. Etap II – obejmuje on kroki: akcelerację i postakcelerację. Pod tymi pojęciami kryją się m.in. działania polegające na wdrożeniu rozwiązania startupu u partnera biznesowego z którym nawiązałeś współpracę w poprzednim etapie. Jeśli nawiązana przez Ciebie współpraca opiera się na pozyskaniu kapitału od partnera, ten krok będzie opierał się na działaniach w tym zakresie. Następnie w ramach drugiego kroku tego etapu, podejmowane będą działania prowadzące do zmaksymalizowania dotychczasowych rezultatów projektu, który osiągnął startup. W ramach tych działań przeprowadzana będzie kontynuacja lub rozszerzenie działań rozwojowych. W ramach drugiego etapu ścieżki dla startupów można otrzymać grant pieniężny w maksymalnej kwocie 250 tysięcy złotych. Może on okazać się niezbędny dla przeprowadzenia pilotażowego wprowadzenia rozwiązania startupu u partnera biznesowego, czy pozyskania odpowiedniego kapitału.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wsparcia dla startupów z branży IT oraz zapoznać się z ofertą poszczególnych operatorów, odwiedź stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub napisz do nas.

Jak uzyskać wizę w programie Poland Bussines Harbour?

Odrębna procedura dotyczy specjalistów z branży IT, którzy chcą znaleźć pracę w Polsce.

Ścieżka indywidualna pozwala właśnie na szybkie uzyskanie wizy przez specjalistów IT. Ścieżka ta niezmiennie jest dostępna jedynie dla określonej grupy – obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Wiza dostępna w ramach programu Poland Business Harbour pozwala cudzoziemcowi na pracę bez konieczności uzyskania żadnego dodatkowego pozwolenia czy oświadczenia o powierzeniu pracy – to znaczne ułatwienie.

Co więcej, wiza ta należy do katalogu dokumentów pozwalających cudzoziemcowi na założenie w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba wyposażona w wizę Poland Business Harbour nie musi więc ubiegać się o dodatkowe dokumenty, aby rozpocząć prace w polskim sektorze IT.

Co ważne, aby skorzystać z uproszczonej procedury wizowej, konieczne jest spełnienie przez cudzoziemca pochodzącego z kraju wymienionego wyżej, co najmniej jednego z następujących warunków:

 1. Posiada on wykształcenie techniczne z zakresu IT, lub posiada on co najmniej roczne doświadczenie z branży IT
 2. Posiada on dowód zainteresowania współpracą ze strony jednej z partnerskich firm programu.

 

Jeśli cudzoziemiec spełnia wyżej wskazane warunki, może przystąpić do uproszczonej procedury wizowej. W pierwszej kolejności powinien on złożyć w polskim konsulacie właściwym dla miejsca jego zamieszkania:

 1. Wypełniony wniosek o wizę,
 2. Zdjęcie biometryczne
 3. Paszport – tu ważne jest, aby paszport by wydany w ciągu ostatnich 10 lat oraz aby był on ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu,
 4. Dowód posiadania ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30.000 euro – pamiętaj, że minister do spraw zagranicznych publikuje listę ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia spełniające wszystkie warunki, które zostały przewidziane dla cudzoziemców,
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie z dziedziny IT lub co najmniej roczne doświadczenie w tej branży.

 

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

 

Jak ściągnąć specjalistę z branży IT w ramach Poland Business Harbour?

Żeby skorzystać jako firma z uproszczonej możliwości ściągnięcia do Polski specjalisty z branży IT należy uzyskać wpis do listy przedsiębiorstw biorących udział w programie Poland Bussines Harbour.

Jeśli posiadasz firmę i jesteś zainteresowany zapisem na liście firm gotowych na zatrudnienie specjalisty IT w ramach wizy Poland Business Harbour, możesz bezpłatnie zgłosić swoje przedsiębiorstwo poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie.

Weryfikacja Twojego wniosku nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie, a Twoja firma powinna pojawić się na liście po około 30 dniach po złożeniu wniosku.

Dzięki znalezieniu się w gronie firm wpisanych na listę nawiązanie współpracy z posiadaczem wizy Poland Business Harbour, może pozwolić Ci na uniknięcie żmudnych procedur uzyskania dokumentów legalizujących pobyt i prace cudzoziemca w Polsce, dzięki będziesz miał możliwość natychmiastowego rozpoczęcia współpracy z nowym pracownikiem.

Poland Bussines Harbour – znaczne ułatwienie dla IT

Pomimo, że ścieżka indywidualna dotyczy tylko kilku krajów, warto bliżej przyjrzeć się benefitom oferowanym przez Poland Business Harbour.

Pomimo niektórych ograniczeń jest to świetna okazja dla firm i startupów by uzyskać pomoc w otwarciu lub przeniesieniu firmy do Polski lub by zatrudnić pożądanych specjalistów IT w znacznie łatwiejszy sposób.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w otwarciu firmy IT w Polsce lub w zatrudnieniu zagranicznych pracowników, napisz także do nas, chętnie pomożemy we wszelkich związanych z tym sprawach.

Author

 • Mateusz Sawaryn

  Jestem radcą prawnym, posiadam 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw. Specjalizuję się w zakresie prawa spółek. Doradzałem w wielu transakcjach dotyczących przekształceń, połączeń spółek oraz wejść inwestycyjnych w spółki, związanych z pozyskaniem finansowania funduszy private equity oraz funduszy venture capital. Zajmuję się głównie planowaniem procesów i koncepcji transakcji inwestycyjnych, przekształceniowych czy założycielskich dla nowych spółek. Świadczę bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom należącym do zagranicznych grup kapitałowych. W ostatnich latach poszerzyłem swoje umiejętności szkoleniowe zostając między innymi autorem webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię prawniczą, działającą pod firmą Sawaryn i Partnerzy sp.k. Kancelarię tworzy obecnie zespół kilkunastu prawników, specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców - ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych czy tematyki start-up.

  Pokaż inne publikacje
Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration